Samen op koers

Arbeidsomstandigheden zijn mensenwerk. Daarom levert Arbo Dynamica altijd praktische maatwerkoplossingen bij de uitvoering van arbozorg. Oplossingen die passen bij uw bedrijf en die aansluiten bij de behoefte van uw medewerkers.

Arbo Dynamica denkt in mogelijkheden, werkt projectmatig en levert maatwerkoplossingen. Daarnaast verzorgt Arbo Dynamica verschillende trainingen voor werkgevers én trainingen voor medewerkers.

Denken in mogelijkheden

Denken in mogelijkheden maakt gebruik van de positieve energie en creativiteit in uw bedrijf. U kunt het in uiteenlopende situaties toepassen. Een leidinggevende bijvoorbeeld die in mogelijkheden denkt bij verzuimbegeleiding, zal de desbetreffende medewerker sneller in kunnen zetten. De capaciteiten van uw medewerkers én de mogelijkheden binnen uw bedrijf staan centraal.

PROJECTMATIG WERKEN

Arbozorg is gebaat bij een projectmatige manier van werken. Er is bijvoorbeeld meer nodig dan een enkele verzuimanalyse om uitval binnen uw organisatie structureel te verminderen. Daarom brengt Arbo Dynamica, samen met u, eerst in kaart welke eindsituatie u voor ogen hebt en wat de huidige situatie is in uw bedrijf. Vervolgens krijgt u een helder advies en een concreet plan. Zo weet u precies welke stappen u moet ondernemen om de gewenste eindsituatie te bereiken.

MAATWERKOPLOSSINGEN

U hebt een vraag op arbo-gebied. Deze vraag is voor Arbo Dynamica het uitgangspunt en vormt de basis voor een verkennend gesprek. Uw vraag, uw ideeën voor de aanpak en de eindsituatie die u voor ogen hebt, staan daarin centraal.

De volgende stap is een inventarisatie van de huidige situatie. Tijdens deze inventarisatie wordt duidelijk wat er goed gaat binnen uw bedrijf en waar verbeterpunten liggen.

De derde stap is een rapportage met concrete adviezen en praktische handvatten. Het onderzoek wordt afgerond met een adviesgesprek aan de hand van de rapportage. Centrale vraag is of u de stappen concreet genoeg vindt om de gewenste eindsituatie te bereiken. De vervolgvraag is hoe u samen met Arbo Dynamica het vervolgtraject in kan richten.

TRAININGEN

Arbo Dynamica verzorgt verschillende trainingen die zijn gericht op het grip krijgen op verzuim en het creëren van sociale veiligheid. Er zijn trainingen voor werkgevers én trainingen voor medewerkers.

Mogelijkheden

Denken in mogelijkheden maakt gebruik van de positieve energie en creativiteit in uw bedrijf. U kunt het in uiteenlopende situaties toepassen. Een leidinggevende bijvoorbeeld die in mogelijkheden denkt bij verzuimbegeleiding, zal de desbetreffende medewerker sneller in kunnen zetten. De capaciteiten van uw medewerkers én de mogelijkheden binnen uw bedrijf staan centraal.
Arbozorg is gebaat bij een projectmatige manier van werken. Er is bijvoorbeeld meer nodig dan een enkele verzuimanalyse om uitval binnen uw organisatie structureel te verminderen. Daarom brengt Arbo Dynamica, samen met u, eerst in kaart welke eindsituatie u voor ogen hebt en wat de huidige situatie is in uw bedrijf. Vervolgens krijgt u een helder advies en een concreet plan. Zo weet u precies welke stappen u moet ondernemen om de gewenste situatie te bereiken.

Meer weten? Neem contact met me op via irma@arbo-dynamica.nl of 06-2456.3608

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.