Samen op koers

Arbeidsomstandigheden zijn mensenwerk. Daarom levert Arbo Dynamica altijd praktische maatwerkoplossingen bij de uitvoering van arbozorg. Oplossingen die passen bij uw bedrijf en die aansluiten bij de behoefte van uw medewerkers.

Arbo Dynamica denkt in mogelijkheden, stuurt op een integrale aanpak  en levert maatwerkoplossingen. Daarnaast verzorgt Arbo Dynamica verschillende trainingen voor werkgevers én trainingen voor medewerkers.

Denken in mogelijkheden
Denken in mogelijkheden maakt gebruik van de positieve energie en creativiteit in uw bedrijf. U kunt het in uiteenlopende situaties toepassen. Een leidinggevende bijvoorbeeld die in mogelijkheden denkt bij de begeleiding van inzetbaarheid (verzuim), zal de desbetreffende medewerker sneller in kunnen zetten. De capaciteiten van uw medewerkers én de mogelijkheden binnen uw bedrijf staan centraal.

Integrale aanpak
Arbozorg is gebaat bij een integrale aanpak. Er is bijvoorbeeld meer nodig dan een enkele analyse van inzetbaarheid om uitval binnen uw organisatie structureel te verminderen. Daarom breng ik, samen met u, eerst in kaart welke eindsituatie u voor ogen hebt en wat de huidige situatie is in uw bedrijf. Vervolgens kijken we samen aan welke knoppen gedraaid kan en/of moet worden om de gewenste eindsituatie te bereiken.

Maatwerkoplossingen
U hebt een vraag op arbo-gebied. Deze vraag is voor mij het uitgangspunt en vormt de basis voor een verkennend gesprek. Uw vraag, uw ideeën voor de aanpak en de eindsituatie die u voor ogen hebt, staan daarin centraal.

De volgende stap is een inventarisatie van de huidige situatie. Tijdens deze inventarisatie wordt duidelijk wat er goed gaat binnen uw bedrijf en waar verbeterpunten liggen.

De derde stap is een plan met concrete adviezen en praktische handvatten.  Centrale vraag is hoe u met het plan aan de slag wil en kan gaan om de gewenste eindsituatie te bereiken. De vervolgvraag is hoe ik u daarbij kan ondersteunen.

Trainingen
Arbo Dynamica verzorgt verschillende trainingen die zijn gericht op het vergroten van de inzetbaarheid, het grip krijgen op verzuim, werken aan werkplezier en het creëren van sociale veiligheid. Er zijn trainingen voor werkgevers én trainingen voor medewerkers. Onderstaande een overzicht van trainingen. Maatwerk is natuurlijk altijd mogelijk. 

Meer weten? Neem contact met me op via irma@arbo-dynamica.nl of 06-2456.3608

Voor werkgevers
Training inzetbaarheid.
De training is gericht op het voorkomen van verzuim en op het leren begeleiden van vermijdbaar verzuim.

Intervisie inzetbaarheidsbegeleiding.
Begeleid door een trainer bespreken managers met elkaar hun successen en problemen op het gebied van begeleiding van de inzetbaarheid. De deelnemers krijgen praktische en concrete handvatten voor inzetbaarheidsbegeleiding.

Workshop Werkplezier en Presteren (zie pagina werkplezier).

Stress-signalering en -hantering.
Managers leren tijdig stress bij medewerkers te herkennen. Vervolgens leren ze welke acties ze moeten ondernemen om ongezonde stress om te buigen naar werkplezier.

Hantering arbeidsconflicten.
De training geeft handvatten om arbeidsconflicten te voorkomen. Daarnaast leren leidinggevenden hoe ze een bestaand arbeidsconflict het best kunnen aanpakken.

Signaleren van en omgaan met ongewenste omgangsvormen.
Managers leren hoe ze verschillende soorten ongewenste omgangsvormen kunnen herkennen en hoe ze daar gericht actie tegen kunnen ondernemen.

Voor medewerkers
Teamworkshop Werkplezier en Presteren – 7 bronnen van arbeidsvreugde (zie pagina werkplezier).

Stress-signalering en -hantering.
Medewerkers leren tijdig stress te herkennen. Vervolgens leren ze de juiste acties te ondernemen om ongezonde stress om te buigen naar positieve energie.

Creëren van sociale veiligheid.
Deze training maakt deelnemers bewust van hun eigen gedrag. Met deze kennis kunnen ze invloed uitoefenen op het voorkomen van ongewenst gedrag.

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.