Netwerk en een totaal aanbod

Arbo Dynamica is als partner verbonden aan

PreventPartner is ontstaan vanuit de gezamenlijke passie om actief bij te dragen aan de Duurzame Inzetbaarheid in Nederland.
Concreet betekent dit dat we verbinding maken tussen de vraagstukken van klantorganisaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en productiviteit enerzijds, en de best passende aanpak en deskundige professionals anderzijds.

Bij trainingen maakt Arbo Dynamica gebruik van de diensten van Hetsen & Visschers, training- en acteerbureau.

Kennis delen en vergroten is voor mij een continu proces.
Mijn collega’s uit mijn vakgebied zijn daarin waardevol voor mij.
Sinds 2005 ben ik aangesloten bij de Beroepsvereniging van Arbeids- en Organisatiedeskundige. Sinds 2012 ben ik actief in het bestuur van de vereniging om ons mooie vak bekend te maken bij BV Nederland.

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.