Irma de Vaan

Oorspronkelijk afkomstig uit de gezondheidszorg, heb ik mij vanaf 2000 gespecialiseerd in het arbovak. Met een praktische achtergrond en een handen-uit-de-mouwen-mentaliteit heb ik de post-hbo-opleiding ‘Adviseur voor arbeid en gezondheid’ gevolgd aan de TRO in Rotterdam. Deze opleiding vormde de basis voor mijn kennis op het vakgebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

Arbeids- en organisatieadviseur
Ik heb mij vervolgens bij Arbo Unie gespecialiseerd in verzuimbegeleiding. Naast het uitbrengen van adviezen aan bedrijven over verzuim- en re-integratiebeleid, begeleidde ik verzuimende medewerkers. Gaandeweg raakte ik steeds geïnteresseerder in het aspect ‘welzijn’. Hoe kan een organisatie bijdragen aan het welzijn van haar medewerkers? En welke maatregelen kunnen organisaties nemen om verzuim te voorkomen?

Na enkele jaren heb ik dan ook mijn focus verlegd van verzuimbegeleiding naar activiteiten om de inzetbaarheid te verhogen. Van 2002 tot 2004 heb ik de postacademische opleiding ‘Master in Arbeids- en Organisatiekunde’ gevolgd aan de Haagse Hogeschool. Deze opleiding sloot goed aan bij de verdieping die ik zocht. In 2010 heb ik het mastertraject ‘Arbeids- en Organisatiekunde’ van de Haagse Hogeschool afgerond, met als specialisatie ‘sociale veiligheid’.

Zelfstandig adviseur
In 2006 heb ik Arbo Dynamica opgericht.
Samen met organisaties zet ik graag een stip op de horizon om te werken aan de arbeidsomstandigheden. Niet omdat het moet maar omdat het bijdraagt aan het werkplezier van de medewerkers en het resultaat van het bedrijf. Daarin zoek ik een goede balans in zakelijkheid en betrokkenheid.

In mijn begeleiding richt ik me op teams en afdelingen om te werken met plezier en goed presteren, werken aan vitaliteit en performance. Kernwoorden zijn eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Daarbij hoort vanzelfsprekend begeleiding van het systeem (management, team, individu) binnen het grote geheel van en in verbinding met de organisatie.
Op die manier kan het organisatieperspectief verbonden worden met het individuele perspectief van de medewerker en vice versa.

Als arbeids- en organisatiedeskundige ben ik steeds bezig met de mens en zijn arbeid binnen de organisatie. Als coach en NLP-er ben ik bezig om de interactie binnen het systeem te begeleiden en te optimaliseren.

Doel; een organisatie die het beste uit zichzelf haalt door aandacht te geven aan haar medewerkers en hun arbeidsomstandigheden.
Het resultaat; een optimale inzetbaarheid en productiviteit.

Beroepsverenigingen

  • Sinds november 2005 ben ik geregistreerd als Arbeids- en Organisatiedeskundige bij certificatie-instelling Hobeon in Rijswijk.
  • Om mijn kennis op peil te houden, ben ik sinds 2005 aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O). Van 2012 tot en met 2020 heb ik deel uitgemaakt van het bestuur van de BA&O.

Curriculum Vitae
Om een overzicht te krijgen van mijn werkervaringen kunt u hier mijn CV downloaden.

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.