Je veilig voelen op je werk

Cultuur en omgang met elkaar
In een sociaal veilige werkomgeving voelen medewerkers zich veilig en beschermd. Ze weten dat ze beschermd worden tegen ongewenste omgangsvormen. Helaas komen ongewenste omgangsvormen en sociale onveiligheid op de werkvloer steeds vaker voor. Ongewenst gedrag kan plaatsvinden bij contacten met bijvoorbeeld klanten, publiek of patiënten, maar ook bij contacten tussen collega’s en leidinggevenden. Onder ongewenst gedrag vallen agressie en geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en conflicten.

Deze zaken hebben een grote emotionele impact op uw medewerkers en ze zorgen voor een negatieve werksfeer. Ongewenst gedrag kan grote gevolgen hebben voor de inzetbaarheid van uw medewerkers.

Arbo Dynamica ondersteunt u bij het ontwikkelen en implementeren van een beleid voor een sociaal veilige werkomgeving.

Werkwijze
Stap 1:
Analyseren van de huidige situatie: wat gaat goed en waar is extra aandacht gewenst. Ontwikkelen van een beleid waarin onderwerpen als preventie, aanpak en opvang aan de orde komen. Aandacht voor het vergroten van de signaleerkracht van leidinggevenden en medewerkers, het organiseren van opvang, het ontwikkelen van een richtlijn voor vertrouwenspersonen en leiderschapsontwikkeling.

Stap 2:
Invoeren en organiseren van het beleid, onder andere door training en coaching.

Stap 3:
In de laatste fase zorgt ik, samen met u, voor evaluatie en borging van het beleid voor sociale veiligheid. Het onderwerp blijft bespreekbaar als vast agendapunt in het werkoverleg.

Meer weten? Neem contact met me op via irma@arbo-dynamica.nl of 06-2456.3608

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.