Plezier in het werk

 

Welzijn en prestatie

Medewerkers die zich gezond en fit voelen en plezier ervaren in hun werk en werkomgeving, presteren beter. Daardoor blijven zij gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan de bedrijfsprestaties. U kunt bijdragen aan het creëren van een prettige werkomgeving. Door aandacht te besteden aan werkomstandigheden zoals werksfeer, collegialiteit, werkdruk, cultuur, communicatie en persoonlijke ontwikkeling.

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek van Arbo Dynamica maakt duidelijk waar u extra aandacht aan moet besteden, en welke zaken naar volle tevredenheid verlopen.

Werkwijze
Door aandacht te besteden aan de werkomstandigheden in uw bedrijf, draagt u bij aan het creëren van een prettige werkomgeving. Arbo Dynamica maakt inzichtelijk op welke punten het goed gaat, en waar u extra aandacht aan moet besteden.

Stap 1:
Afstemmen welk doel u wilt bereiken en de huidige situatie in kaart brengen met behulp van vragenlijsten en interviews.

Stap 2:
Opstellen van een advies en een plan van aanpak. Arbo Dynamica maakt dit plan van aanpak, samen met u, concreet in een meerjarenplan. Daarbij kunnen verschillende activiteiten worden ingezet, bijvoorbeeld: afstemming van HR-instrumenten, training ‘herkenning en aanpak van stress’ voor leidinggevenden en medewerkers, teamcoaching en individuele coaching.

Stap 3:
Samenwerken bij het uitvoeren van het plan van aanpak.

Meer weten? Neem contact met me op via irma@arbo-dynamica.nl of 06-2456.3608

 

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.