Plezier in het werk

Plezier en Prestatie
TNO en Centraal Bureau voor Statestieken melden in de week van de Werkstress (nov. 2019) dat de kosten van stressgerelateerde klachten gestegen zijn naar 2,8 miljard euro (cijfers 2017)!
In Nederland hebben op dit moment 1,3 miljoen medewerkers last van burn-outklachten als gevolg van werkstress. Bij 35 procent van alle verzuimgevallen wordt ook daadwerkelijk werkdruk of werkstress als reden voor verzuim gegeven. In totaal gaat het om 11 miljoen verzuimdagen door werkstress. Omgerekend betekent dat een kostenpost van 8.100 euro per medewerker, aldus de onderzoekers van TNO en CBS.

Hoe zit dat bij u in de organisatie? Waarop ligt bij u de focus?
Op het vergroten van het Werkplezier en de Prestatie van medewerkers?
Of op de re-integratie van medewerkers als het leed geleden is?


Tijd om te werken aan Werkplezier en Prestatie!
Tijd om werkstress een halt toe te roepen.

De winst zit in aandacht voor preventie.
In het organiseren van een integrale aanpak met maatregelen voor individuen, team en de organisatie.
In de wetenschap dat werkplezier een dynamisch onderwerp is en regelmatig afstemming vraagt. 

Samen met u kijk ik graag naar wat er nodig is om werkplezier op de kaart te zetten, prestatie te vergroten en werkstress te verminderen. Een van de mogelijkheden is gebruik te maken van de 7 bronnen van arbeidsvreugde.

Als gecertificeerd 7-bronnen-van-arbeidsvreugde*-coach neem ik u graag mee in het gedachtegoed van Arbeidsvreugde. Daarbij maakt ik gebruik van de 5 principes van Arbeidsvreugde:

  • Het verbinden van het organisatieperspectief en het individueel perspectief.
  • Het nemen van verantwoordelijkheid door alle partijen.
  • Het richten van acties op het echte werk.
  • De nadruk leggen op de kracht, de energie en het positieve.
  • Het werken aan wederzijdse aantrekkelijkheid.
Bron: Principes van Arbeidsvreugde, Kees Kouwenhoven, januari 2017

Gewenst resultaat; medewerkers die zich gezond en fit voelen en plezier ervaren in hun werk en werkomgeving. Medewerkers die optimaal presteren. Die gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan de bedrijfsprestaties.

Meer weten? Neem contact met me op via irma@arbo-dynamica.nl of 06-2456.3608

 

*De 7 bronnen van Arbeidsvreugde.

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.