Partners

Arbo Dynamica is als partner verbonden aan

PreventPartner is ontstaan vanuit de gezamenlijke passie om actief bij te dragen aan de Duurzame Inzetbaarheid in Nederland.
Concreet betekent dit dat we verbinding maken tussen de vraagstukken van klantorganisaties op het gebied van gezondheid, veiligheid en productiviteit enerzijds, en de best passende aanpak en deskundige professionals anderzijds.

 

 

Samen met Ine Burgers ondersteun ik MKB-bedrijven om gezond in bedrijf te zijn en te blijven. Bekijk hier ons aanbod ‘Gezond in bedrijf’

 

 

Bij trainingen maakt Arbo Dynamica gebruik van de diensten van Hetsen & Visschers, training- en acteerbureau.

Meer weten? Neem contact met me op via irma@arbo-dynamica.nl of 06-2456.3608

 

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.