Inzetbaar zijn

Gedrag en werkomgeving
In iedere organisatie komt verzuim voor. Soms valt een werknemer korte tijd uit, soms is er sprake van langdurig verzuim. Dat heeft gevolgen voor de medewerker en voor u als werkgever. U mist een waardevolle medewerker, moet het loon doorbetalen en -bij langdurig verzuim- op zoek gaan naar een vervanger. Draagt u het risico voor uitval zelf, dan kan verzuim een grote kostenpost worden.

Arbo Dynamica helpt u de inzetbaarheid te vergroten en grip te krijgen op verzuim.

Werkwijze
U wilt een hoge inzetbaarheid in uw bedrijf, nu en in de toekomst. Met een integrale aanpak ondersteun ik u bij de ontwikkeling van een effectief inzetbaarheidsbeleid, van preventie tot re-integratie. Samen zoeken we naar een goede balans tussen zakelijkheid en betrokkenheid.

Stap 1:
De start is een analyse van de inzetbaarheid en een scan van het beleid. Op basis van de uitkomsten maakt ik, samen met u, een passend inzetbaarheidsbeleid.

Stap 2:
Het vervolg is de invoering van het inzetbaarheidsbeleid. Afhankelijk van de uitgangssituatie ligt de nadruk daarbij op herstellen, verbeteren of excelleren van het beleid. De leidinggevende in uw bedrijf vervult hierbij een sleutelrol. Hij krijgt handvatten aangereikt die hem in staat stellen het inzetbaarheidsbeleid te vertalen naar zijn dagelijkse praktijk.

Stap 3:
In de laatste fase zorgt ik voor evaluatie en borging van het inzetbaarheidsbeleid. Het beleid is verweven met de dagelijkse werkprocessen en krijgt continu aandacht. Het is dan geen tijdvreter meer maar een onderdeel van de bedrijfsvoering.

Meer weten? Neem contact met me op via irma@arbo-dynamica.nl of 06-2456.3608

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.