Voorbeeld uit de praktijk

Gerard is preventiemedewerker in een klein bedrijf en wil graag zelf de RI&E gaan uitvoeren. Hij wil meer inzicht krijgen in de werkwijze van de verschillende methodes en in de ins en outs van de arboregels. Door aan de slag te gaan met de RI&E wil hij zich deze kennis eigen maken. Gerard wil mij als coach om te kunnen sparren over de uitvoering van de inventarisatie, een goede interpretatie van signalen en het opstellen van maatregelen. Hij gaat voortvarend aan de slag en zet een goede eerste stap met behulp van de sjablonen die ik heb aangeleverd. Na deze stap breekt tijdgebrek hem op. Uiteindelijk besluiten we dat ik de RI&E afrond. Samen bespreken we het concept plan van aanpak. Gerard zal, samen met zijn managementteam, dit plan op maat maken en in een meerjarenplan plaatsen. De RI&E heeft veel managementinformatie opgeleverd om de arbeidsomstandigheden te optimaliseren. De naam van Gerard is gefingeerd.

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.