Voorbeeld uit de praktijk

Bij een groep professionals in de gezondheidszorg wordt een vragenlijst ingezet om inzicht te krijgen in zaken als motivatie in het werk, uitdaging van de taak, samenwerking, relatie collega’s-leidinggevenden, informatie uit de organisatie, invloed op beslissingen in het bedrijf, et cetera. De uitslag geeft aan dat de medewerkers de samenwerking als prettig ervaren en dat ze veel zelfstandigheid en ruimte hebben in hun functie. Om de uitslag verder te nuanceren en oplossingen te genereren, vinden vervolgens groepsinterviews plaats met de helft van de medewerkers. Tijdens deze interviews doen de medewerkers een aantal verbetervoorstellen.

Ze willen graag bijtijds op de hoogte worden gebracht van veranderingen zodat ze zich daarop kunnen voorbereiden. Ze willen ook dat de invoering van de veranderingen beter wordt doordacht en uitgewerkt. De veranderingen sluiten dan beter aan bij de dagelijkse uitvoering van het werk. Tot slot geven de medewerkers aan dat ze het prettig vinden als ze een heldere terugkoppeling krijgen van aangedragen ideeën. Daarbij spreekt het voor zich dat ze ‘nee’ ook als antwoord accepteren.

Met deze verbetervoorstellen beschikken de ondernemingsraad en het management over concrete stuurinformatie om de gewenste maatregelen te nemen.

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.