Trainingen voor medewerkers

  • Stress-signalering en -hantering.
    Medewerkers leren tijdig stress te herkennen. Vervolgens leren ze de juiste acties te ondernemen om ongezonde stress om te buigen naar positieve energie.
  • Creëren van sociale veiligheid.
    Deze training maakt deelnemers bewust van hun eigen gedrag. Met deze kennis kunnen ze invloed uitoefenen op het voorkomen van ongewenst gedrag.

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.