Trainingen voor werkgevers en leidinggevenden

 • Verzuimtraining.
  De training is gericht op het voorkomen van verzuim en op het leren begeleiden van vermijdbaar verzuim.
 • Intervisie verzuimbegeleiding.
  Begeleid door een trainer bespreken managers met elkaar hun successen en problemen op het gebied van verzuimbegeleiding. De deelnemers krijgen praktische en concrete handvatten voor verzuimbegeleiding.
 • Stress-signalering en -hantering.
  Managers leren tijdig stress bij medewerkers te herkennen. Vervolgens leren ze welke acties ze moeten ondernemen om ongezonde stress om te buigen naar positieve energie.
 • Hantering arbeidsconflicten.
  De training geeft handvatten om arbeidsconflicten te voorkomen. Daarnaast leren leidinggevenden hoe ze een bestaand arbeidsconflict het best kunnen aanpakken.
 • Signaleren van en omgaan met ongewenste omgangsvormen.
  Managers leren hoe ze verschillende soorten ongewenste omgangsvormen kunnen herkennen en hoe ze daar gericht actie tegen kunnen ondernemen.

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.