RI&E

De Risico-Inventarisatie & Evaluatie vormt de basis van uw arbozorg. Een startpunt om de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden binnen uw bedrijf op het door u gewenste niveau te brengen afgestemd op het wettelijk kader. De ondersteuning van Arbo Dynamica bij de realisatie van de RI&E binnen uw bedrijf kan bestaan uit:

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.