Personal coaching

Hij was niet gelukkig
Hij was nooit eens blij
Hij reikte te hoog
Hij kon er niet bij

Toen hij niet meer reikte
Maar bukte
Toen zag hij opeens
Dat het lukte

Toon Hermans

Coaching helpt mensen hun kracht te hervinden die in disbalans zijn geraakt, die hun levens- en werklust ergens onderweg zijn kwijtgeraakt.

Arbo Dynamica krijgt mensen in beweging, zet ze aan om een pad van verandering op te gaan richting hun wensen en doelen. Arbo Dynamica zet mensen in hun kracht en stimuleert hen met vertrouwen de voor hen belangrijke veranderingen actief uit te dragen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de methode ‘oplossingsgericht coachen’ waarbij de oplossing en het gewenste resultaat als vertrekpunt wordt genomen.

Arbo Dynamica biedt coaching voor persoonlijke zaken, werkissues en coaching gericht op competentieontwikkeling.

Arbo Dynamica verbindt zich aan de ‘ethische gedragscode voor Nederlandse beroepscoaches’ en de klachtenprocedure van de NOBCO.

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.