Maatwerkoplossingen

U hebt een vraag op arbo-gebied. Deze vraag is voor Arbo Dynamica het uitgangspunt en vormt de basis voor een verkennend gesprek. Uw vraag, uw ideeën voor de aanpak en de eindsituatie die u voor ogen hebt, staan daarin centraal.

De volgende stap is een inventarisatie van de huidige situatie. Tijdens deze inventarisatie wordt duidelijk wat er goed gaat binnen uw bedrijf en waar verbeterpunten liggen.

De derde stap is een rapportage met concrete adviezen en praktische handvatten. Het onderzoek wordt afgerond met een adviesgesprek aan de hand van de rapportage. Centrale vraag is of u de stappen concreet genoeg vindt om de gewenste eindsituatie te bereiken. De vervolgvraag is hoe u samen met Arbo Dynamica het vervolgtraject in kan richten.

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.