Integrale aanpak

Arbozorg is gebaat bij een integrale aanpak. Er is bijvoorbeeld meer nodig dan een enkele verzuimanalyse om uitval binnen uw organisatie structureel te verminderen. Daarom brengt Arbo Dynamica, samen met u, eerst in kaart welke eindsituatie u voor ogen hebt en wat de huidige situatie is in uw bedrijf. Vervolgens krijgt u een helder advies en een concreet plan. Zo weet u precies welke stappen u moet ondernemen om de gewenste eindsituatie te bereiken.

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.