Arbo en welzijn

Arbo en welzijn is meer dan ingewikkelde wet- en regelgeving. Arbo en welzijn gaat over de kwaliteit van arbeid. Maar wat houdt die kwaliteit van arbeid nu precies in?

De Arbowet gaat over goede arbeidsomstandigheden die het mogelijk maken gezond en veilig te werken. Minstens zo belangrijk is het creëren van een stimulerende werkomgeving. In een motiverende werkomgeving kunnen individuele medewerkers en de hele organisatie optimaal presteren. Arbo Dynamica werkt samen met werkgevers aan de gewenste kwaliteit van arbeid. Speerpunten:

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.