Preventie van verzuim

Gedrag en werkomgeving

In iedere organisatie komt verzuim voor. Soms valt een werknemer korte tijd uit, soms is er sprake van langdurig verzuim. Dat heeft gevolgen voor de medewerker en voor u als werkgever. U mist een waardevolle medewerker, moet het loon doorbetalen en -bij langdurig verzuim- op zoek gaan naar een vervanger. Draagt u het risico voor uitval zelf, dan kan verzuim een grote kostenpost worden.

Arbo Dynamica helpt u grip te krijgen op verzuim.

Werkwijze
U wilt minder uitval in uw bedrijf. Nu, en in de toekomst. U gaat voor gemotiveerde en betrokken medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn. Met een projectmatige aanpak zorgt Arbo Dynamica voor een efficiënt verzuimbeleid, van preventie tot re-integratie. Samen zoeken wij naar een goede balans tussen zakelijkheid en betrokkenheid.

Stap 1:
De start is een verzuimanalyse en een scan van het verzuimbeleid. Op basis van de uitkomsten maakt Arbo Dynamica, samen met u, een passend verzuimbeleid.

Stap 2:
Het vervolg is de invoering van het verzuimbeleid. Afhankelijk van de uitgangssituatie ligt de nadruk daarbij op herstellen, verbeteren of excelleren. De leidinggevende in uw bedrijf vervult hierbij een sleutelrol. Hij krijgt handvatten aangereikt die hem in staat stellen het verzuimbeleid te vertalen naar zijn dagelijkse praktijk.

Stap 3:
In de laatste fase zorgt Arbo Dynamica voor evaluatie en stabilisatie van het verzuimbeleid. Het verzuimbeleid is verweven met de dagelijkse werkprocessen en krijgt continu aandacht. Het is dan geen tijdvreter meer maar een onderdeel van de stijl van leidinggeven.

Meer weten? Neem contact met me op via irma@arbo-dynamica.nl of 06-2456.3608

 

visie

Uw medewerkers kunnen betere prestaties leveren in een organisatie waar aandacht is voor hun welzijn. Arbo Dynamica brengt werkgevers en medewerkers in beweging om samen te werken aan de kwaliteit van arbeid, in de vorm van een goede en gezonde werkplek.

Arbo Dynamica zet zich in voor gezonde werkomstandigheden, het bevorderen van medewerkerstevredenheid, minder verzuim en een sociaal veilige werkomgeving. Het streven: productieve medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn omdat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Met maatwerkadviezen, efficiënte beleidsmaatregelen en constructieve oplossingen levert Arbo Dynamica praktische arbozorg.

Arbo Dynamica is opgericht door Irma de Vaan.